Hà Tĩnh học cụ Tổng “cắt đuôi thạch sùng”!

Chính quyền Cộng sản thường hay dùng từ “đánh rắn phải đánh dập đầu”, nghĩa là muốn dẹp loạn thì phải hạ được thủ lĩnh. Tuy nhiên, trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng, thì lại không làm…