Giải thưởng truyền thông

Cuối tuần này, một người Việt Nam không có hộ chiếu đã mang một trong những giải thưởng truyền thông của Hiệp hội các nhà báo châu Âu AEJ 2022 về Đức và Berlin. Lê Trung Khoa, Tổng biên tập…