Dùng gậy cụ Tổng, Tô “quật” vào Phan Đình Trạc?

Đầu năm 2022, ông Phan Đình Trạc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Yên làm Phó Trưởng ban Nội chính. Đây là bước đi cần thiết để đưa Nguyễn Văn Yên vào Trung ương Đảng khóa sau. Tuy nhiên, đến tháng…
Năm mới chúc “Tổng Bạc” lết cho hết năm rồng!

Có lẽ, không ai mong muốn ông Nguyễn Phú Trọng không còn nắm quyền nữa, bằng những người có nguy cơ thành “củi” trong “lò” của ông. Hồi tháng 12/2023, ông Trọng lại ngã bệnh và đã bị đồn rằng,…