Oái ăm! Trời đã sinh ra Chính sao lại sinh ra Nơi?

Link Video: https://youtu.be/eP5572hzoQI Mới đúng một tháng tiếp quản chức giám đốc Công an Tỉnh Quảng Ninh mà ông nơi đã tóm số tội phạm e là còn lớn hơn số tội phạm mà người tiền nhiệm đã thực hiện.…
Đinh Văn Nơi bị án dí, chiến hay hàng?

Link Video: https://youtu.be/VlVS2MsvgHA Ông đại tá Đinh Văn Nơi là một dũng tướng hiếm có trong tay ông Tô Lâm. Và ông Tô Lâm là người đang muốn lập công dâng ông Tổng để được sự hậu thuẫn của ông…