Trung Quốc “kể công” – Các nước “đại họa”

Trung Quốc đang nỗ lực chứng minh với thế giới là nước này đang dập tắt đại dịch một cách thành công. Nhưng sau liên tiếp những gian dối từ việc không minh bạch về dịch viêm phổi Vũ Hán…