Sài Gòn một Tết buồn…

Link Video: https://youtu.be/FRW5ycpeNZw Tết năm nay buồn, quá buồn. Khi mà đường phố vắng hoe, khi mà ngay cả những khu chợ nổi tiếng lâu đời như Bến Thành, Tân Định… cũng thưa thớt, người người nhìn nhau, thở ngắn…