Thêm một nhà cải cách công đoàn bị bắt

Ngày 21/5, BBC Tiếng Việt cho hay, “Việt Nam bắt thêm một nhà cải cách công đoàn, ông Vũ Minh Tiến?” BBC dẫn tuyên bố của Dự án 88 – một tổ chức phi chính phủ hoạt động về nhân…