“Gia tài niềm tin của chính quyền Việt Nam” có gì?

Link Video: https://youtu.be/4dhXXW6uyNA Tháng 10 năm 2019, tại buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân Dân, ông Thuận Hữu nêu nhiều lo ngại về vấn…