Giữa Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính, Tô Lâm chọn theo ai?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=q4GYfbdp7Jw Tô Lâm là con người thức thời, từ chỗ phò Trần Đại Quang để được Quang giới thiệu trám vào ghế bộ trưởng của ông Quang, nhưng khi ông Trần Đại Quang mất quyền lực vì ngồi…
Thế lực nào đang “đâm sau lưng” Tô Lâm?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=flziRW4WXFM Ở trong ĐCS luôn có những cuộc đấu đá không liệt giữa các phe nhóm. Nếu mâu thuẫn mà đến hồi không hòa giải được thì có thể họ ra tay triệt hạ cả sinh mạng của…