Thanh củi tiếp theo có phải là Nguyễn Hoà Bình?

Ngày 29/3, blog Gió Bấc trên RFA Tiếng Việt hình luận “Nguyễn Hòa Bình tự châm  dầu vào lửa đốt mình?” Tác giả nhận xét, những vụ “bắt nóng” cán bộ trung – cao cấp gần đây đã khiến cung…
Chân dung Chánh án Nguyễn Hòa Bình

Link Video: https://youtu.be/wnuwF_5woxM Ngày 25/11, báo Tiếng Dân đăng bài “Ông nay mặt thới quyền dao lộng hành” (kỳ 1) của tác giả Dương Tự Lập. Tác giả nói thẳng, ông Lưu Bình Nhưỡng là người tử tế cuối cùng…