Kinh tế tăng trưởng 8%, dân không có tiền ăn Tết

Ngày 8/1, trang tin điện tử “Đảng bộ thành phố HCM” có bài ca ngợi các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Trang tin này nhận định, “năm nay đời sống…