Cái gốc của tham nhũng là quyền lực tuyệt đối

54 cục hột xoàn trong làng cán bộ Ngày 18/2, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận “54 cục hột xoàn trong làng cán bộ” của blogger Nguyễn Nhơn. Tác giả nhắc lại, tháng 9/2023, Chính phủ (vui mừng) báo…
Làm sao để ngừng sản xuất ra củi?

Link Video: https://youtu.be/3WYot-aGZiI Ngày 18/7, trên trang Facebook Chau Doan có bài “Họ là ai, họ có đại diện cho đạo đức cán bộ của bộ máy không?”. Tác giả đặt vấn đề, các bị cáo trong vụ án “chuyến…