Đổi chác dâm và cưỡng dâm trong chính trường

Link Video: https://youtu.be/XLIuidf_7pc Sau đúng 10 năm từ khi đưa ra Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Đảng CSVN đã có văn bản mới, Quy định 37-QĐ/TW. Mặc dù cả hai đều có số điều…