Police chief To Lam is still arranging his successor

An inside source said: During the recent 9th Plenum of the ruling Communist Party of Vietnam’s Central Committee, all four additional people elected to the Politburo were from General Secretary Nguyen Phu Trong’s faction, supporting his cause of “burning the…
越南政治不稳定致失去上亿经济援助

越南政坛的不稳定,越共政治分析人士认为,张氏梅的被迫离职,苏林接任国家主席职位,这将增加阮富仲连续四届担任总书记的机会,这是越共政治前所未有的。当前任命有军方北京的梁强出任秘书处常任委员,被认为是阮富仲调整两派警察和军队的领导人之间权力平衡的明智之举。这表明越南领导层的“深度”不团结状态不太可能结束。   关心越南政治的民众普遍的心态是,谁当上领导人就都一样的,民众仍然需要纳税,领导人仍然从国家预算中抽走并分配它来致富。国际通讯社独家报道称,“越南因反腐败被冻结的国际援助资金高达数十亿美元的”。消息称,越南政府在过去3年中损失了至少25亿美元的外国援助资金,并可能因公共行政瘫痪而再损失10亿美元,大约还有10亿美元的发展基金正在等待批准,以及25亿美元因资助期限到期而必须返还。这些数字相当于越南国内生产总值(GDP)的近1%。上述过期的资金来源可能会减缓基础设施升级计划服务的项目,例如建设越南的道路、桥梁等。   观察人士认为,上述事情很大程度上受到所谓“阮富仲总书记反腐工作”的影响。这个过程造成了一种“行政瘫痪”,政府领导人害怕承担责任,他们缓慢或不敢批准项目文件,以及需要支付的金额。因为他们害怕违反阮富仲反腐工作的相关规定。另一份同样来自上述国际通讯社的报道称,越南领导层内部前所未有的动荡正在影响投资环境。自2023年初以来,外国投资者已在胡志明市证券交易所出售了近20亿美元的证券,尽管越南最大股票市场的指数自2023年初以来已上涨了22% 。   据上述通讯社报道,外国投资商的焦虑情绪在越南胡志明市股票市场表现得最为明显。 自 2023 年初以来,尽管越南主要股票市场出现积极增长,但外国投资者已减少了近 20 亿美元的股票投资,并创下了近几周政治动荡期间最大规模的资本外流。股市数据显示,外国投资者同期减少了对越南股市的投资,同时抛售了价值约20亿美元的股票、投资基金和债券。销售量超过购买量,恰逢政治坏消息时期。由此可见,政治高层的斗争对经济的影响非常大。   茶媚(Trà My) – Thoibao.de
Tướng Công an Tô Lâm sẽ trở thành Chủ tịch nước

Ngày 18/5, VOA Tiếng Việt loan tin “Bộ trưởng Công an Tô Lâm được giới thiệu làm Chủ tịch nước”. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm – người thi hành chiến dịch bài trừ tham nhũng ráo riết…
Cuộc sống mái tại Ba Đình chưa hề giảm bớt

Ngày 18/5, blog Hoàng Trường trên VOA bình luận “Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt?” Theo đó, Trung ương Đảng ra một số quyết định về nhân sự để kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 “bấm…