Россия построит новый аэродром на границе с Украиной

На спутниковых снимках видна взлетно-посадочная полоса В приграничной Белгородской области Россия строит новый аэродром. Взлетно-посадочную полосу уже видно на спутниковых снимках. Гражданское использование кажется маловероятным. Россия строит новый аэродром в Белгородской области недалеко от границы с Украиной. Это подтверждают спутниковые…
阮富仲破坏越共党内原则?

越南共产党内部的运作方式及其党员之间的关系如同黑帮组织结构。手握重权的越共党员不需要体现他们领导国家的能力,亦不需要为人民服务,他们为了权利分配而互相博弈,最强者则笑到最后。 近年来,越共党内的斗争令很多本以为具有无限前途的政治明星瞬间陨落,如:武德儋、范平明、阮春福、武文常,以及最近落马的王廷惠。在封建军队中有“败兵杀将”的说法,这是一种向领导者追责的方式。在民主国家也有领导人的责任。所以才会出现总理、部长辞职等等的情况。这也是为什么这些国家越来越发展,政治环境越来越干净。然而阮富仲以“领导人责任”的规定,不但没有让越共党内变得更干净,却变得尤为肮脏?而不是让越南变得越来越落后呢?阮富仲作为党的最高领导人,根据其颁布的规定,对以上落马的人员,阮富仲具有“领导人责任”的问题,为何阮富仲不辞职?   根据越共党章,阮富仲还给自己提供了“特殊优惠”,以跨越年龄限制、健康限制和任期限制。也就是说,他践踏了越共党内原则,使得党内规矩也不能对其提出任何“自愿辞职”的说法。但从现在越南政坛的现状来看,阮富仲最终不得不离开政治舞台,要么中期辞职,要么任期结束即刻退休,但他开创并留下的先例却是极其有害的。无论谁取代他,都将是一个像他一样的极权者。
Hiện giờ Đảng không còn gì ngoài hỗn loạn

Ngày 29/4, VOA Tiếng Việt có bài “Công cuộc “đốt lò”: ông Tô Lâm là người thắng cuộc?” VOA dẫn lời Giáo sư Abuza Zachary, chuyên nghiên cứu chính trị Việt Nam tại Đại học Quốc phòng Mỹ ở thủ…