Thời kỳ hỗn loạn chính trị bắt đầu

  Ngày 22/3, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt bình luận ‘“Đốt lò” hay đảo chính?” Tác giả nhận xét, dưới bề mặt phẳng lặng của cái ao tù chính trị nhàm chán ở Việt Nam, những cơn sóng…