Tô Đại coi nhân dân là thế lực thù địch. Bộ Công an siết chặt việc sử dụng dao