Bà Nhàn AIC bị xét xử trong vụ tham nhũng hồi ông Phạm Minh Chính lãnh đạo Quảng Ninh

Kasse animation 7.8.2023