Đầu Năm Mão, nhà tù mở cửa đón quan to, điểm mặt

Link Video: https://youtu.be/vrpOcDU54yM Có thể nói, cuối năm Dần chính trường Việt Nam rung chuyển mạnh với hàng loạt quan chức bị ngã ngựa. Chỉ trong vòng 18 ngày đầu tiên của tháng 1/2023 đã có 3 nhân vật lớn…
Xếp hạng đánh giá kết quả bảo vệ môi trường

Ngày 16/1/2023, báo chí nhà nước loan tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố bảng xếp hạng kết quả thực hiện “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh,…