Nguồn gốc căn nhà P.M Chính. Trịnh Xuân Thanh mua tặng nhưng chưa ai dám khui