Thành phần trục lợi covid cống nạp cho P.M Chính bao nhiêu?

Link Video: https://youtu.be/oKr8NFrotVA Người chịu trách nhiệm cao nhất trong đợt dịch Covid vừa qua không ai khác chính là ông Phạm Minh Chính. Việc chống dịch là công việc đòi hỏi sự thống nhất giữa các bộ, tuy trách…
Embassy of Ukraine: Nguyen Van Minh- always a hero of Ukraine

On June 24, the official Facebook page of the Embassy of Ukraine in Hanoi announced that Nguyen Van Minh, a Vietnamese Ukrainian, died on May 26, 2022 “while performing the task of defending the Fatherland.” “The Ukrainian Embassy would like…