Vừa bị ông Tổng “chĩa nòng vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn bị kẻ giấu mặt “đâm” lén?