Sinh mạng người dân là đồ chơi chính trị?

Link Video: https://youtu.be/LFpKZpxKidg Tới hôm nay, tính mạng của các quan chức CSVN và người thân của họ đã được bảo vệ bằng vaccine của những nước “giãy chết” với đầy đủ hai mũi cả rồi. Vậy, sinh mạng của…