US and Vietnam sign agreement on new embassy location

The United States and Vietnam on August 25 signed an agreement on the location of new embassies in the capitals of both countries on the occasion of Vice President Kamala Harris’ visit to Vietnam. Writing on Facebook, the US embassy…
Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự gian dối vô giới hạn

Link Video: https://youtu.be/cnuwY5E9ViM Khoảng trung tuần tháng 8, trong khi Đại Dịch Vũ Hán hoành hành tại Sydney và TP Hồ Chí Minh, chúng ta chứng kiến hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau giữa 2 quốc gia. Tại Sydney…