Coping with China’s “gray zone” tactics

China intensifies “gray–zone tactics” The recent event has caused many concerns when more than 200 Chinese marine militia ships were discovered near Ba Dau (Whitson Reef), a reef in the East Sea (South China Sea) that Vietnam also claims. The…
Lo sợ lật đổ, Nguyễn Phú Trọng phong hàm trăm tướng?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=GcL9MxmFa0s Đã tham quyền cố vị thì rất thích đảo chính nếu chưa leo lên tột đỉnh quyền lực, còn đã leo lên rồi thì lại rất lo sợ bị đảo chính. Chính vì vậy việc củng cố…
“Nổ” lần cuối, Nguyễn Xuân Phúc sa bẫy Nguyễn Phú Trọng

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=wUobIo6-rfE Chức vụ thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc giờ đây chỉ được tính bằng ngày. Qua 5 năm trên cương vị thủ tướng, người ta thấy điểm nổi bật nhất của ông Nguyễn Xuân Phúc là nói…
Dissident Tran Duc Thach’s 12-year imprisonment upheld

The Higher People’s Court held the appeal hearing of political dissident Tran Duc Thach on March 24 in Vinh City, Nghe An province, according to the state-controlled newspapers such as An Nhan Dan, Nguoi Lao Dong, and Dan Tri newspapers.…