Where to go and what to do during the pandemic period

In the context of the Wuhan pneumonia pandemic spreading globally even some countries and territories around the world have issued a curfew order to prevent the disease from spreading, where to go and what to do during the pandemic period…
Đi đâu và làm gì trong mùa dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lan rộng trên toàn cầu thậm chí một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ban bố lệnh giới nghiêm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng,…