Doanh nghiệp Việt trước “gói tiền” hỗ trợ khổng lồ từ nhà nước Đức – điều cần biết thời khủng hoảng

Phỏng vấn chuyên gia tư vấn thuế : Anh Đinh Tuấn Hưng – Công ty Vietstar Berlin, CHLB Đức

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 21.3.2020