Mỹ lệnh cấm, Tổng Bí thư cộng sản – Không nhập cảnh, kẻ thù của nhân dân

https://youtu.be/JP-4uNQney8

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 27.9.2019