Phạm Bình Minh đi gặp Mỹ – Nguyễn Phú Trọng quyết gặp Lào

https://youtu.be/93jWA1VBQM4

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 10.8.2019