Khai trương Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ tại Berlin


Link Video: https://youtu.be/t745miJrWP0 

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bất ngờ khi Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay hôm Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân tới Berlin

Lê Anh, Ý Nhi , Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 16.03.2019

https://thoibao.de/tour-du-lich-hanh-trinh-bat-coc-trinh-xuan-thanh-duoc-khai-truong-ngay-khi-bo-truong-nguyen-chi-dung-den-berlin

Link Tour bắt cóc TXT:  http://bit.ly/2SzMS40