Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) chưa thể thông qua vì vấn đề nhân quyền tại Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/BPK4wfxwTrc

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) chưa thể thông qua vì nhà cầm quyền tại Hà Nội đàn áp có hệ thống người dân trong nước

Các tổ chức nhân quyền quốc tế tiếp tục hối thúc châu Âu gây áp lực với chế độ độc đảng tại Việt Nam

Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 06.03.2019

https://thoibao.de/to-chuc-nhan-quyen-quoc-te-thuc-hoi-eu-gay-ap-luc-voi-ha-noi

Nguồn: Tổ chức theo dõi nhân quyền (Human Rights Watch) http://bit.ly/2EuQb7E