Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/JAdV_a2m9rI

Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh cũng phải nộp đơn xin thị thực nhập cảnh như mọi công dân 

Hiếu Bá Linh, Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 27.02.2019
https://thoibao.de/duc-tiep-tuc-dinh-chi-hiep-dinh-mien-visa-cho-nguoi-mang-ho-chieu-ngoai-giao-viet-nam-ngoa%CC%A3i-truo%CC%89ng-pha%CC%A3m-binh-minh-pha%CC%89i-xin-thi-thuc-nhap-canh