Chủ tịch Kim Jong-un khẩn cầu viện trợ lương thực cho 25 triệu người dân nước này trước khi tới Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/4Z5BmGl3d8I
Chủ tịch Kim Jong-un viết thư khẩn cầu viện trợ lương thực cho 25 triệu người dân của nước này đang đối mặt với nạn đói, ngay trước khi sang Hà Nội thăm chính thức Việt Nam và gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thu Phương, Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ CHLB Đức 23.02.2019

https://thoibao.de/chu-tich-kim-jong-un-chi-dao-chinh-phu-bac-trieu-tien-viet-thu-khan-cau-vien-tro-luong-thuc-toi-lien-hiep-quoc-truoc-chuyen-di-ha-noi

Nguồn: Nhật báo Bild của Đức: http://bit.ly/2SSnifw


Kasse animation 7.8.2023