Xuyên đêm chờ rút Bảo hiểm xã hội, vì đâu nên nỗi

Link Video: https://youtu.be/zPLXgGD-Vec Những ngày qua, hàng ngàn người đã đến trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) của các quận, huyện ở TP. HCM để chờ rút BHXH một lần. Họ phải canh rất nhiều ngày vì tình trạng…