Vuong Dinh Hue: Fast promotion

On Feb 7, the Politburo of the Communist Party of Vietnam announced that it had assigned its member Vuong Dinh Hue, who is also deputy prime minister, as the secretary of the Hanoi Party Committee. He replaced Hoang Trung Hai.…
Vương Đình Huệ: Quan lộ thần tốc

Ngày 7/2, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo đã phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội. Động thái…