Vương Đình Huệ sẽ phải ra đi?

Ngày 16/4, báo Tiếng Dân có bài “Ứng viên số 1 chức Tổng Bí thư, Vương Đình Huệ sẽ dừng cuộc chơi?” của tác giả Lê Văn Đoành. Theo tác giả, những cuộc so găng tranh giành vị trí chóp…
Thế Huệ mạnh, khả năng Tô – Chính liên thủ?

Hiện nay, Vương Đình Huệ đang cố gắng để tạo ra thế “3 mũi giáp công”, đánh vào Tô Lâm, hay chí ít thì cũng tạo được thế gọng kìm, kìm hãm Tô Lâm. Tại Bộ Chính trị, Vương Đình…