Chỉ có vũ khí mới giúp chống lại Putin?

Chính trị gia cánh tả Sahra Wagenknecht (53) và nhà nữ quyền nổi tiếng nhất của Đức Alice Schwarzer (80) đã cảnh báo về sự leo thang của cuộc chiến Ukraine trong “Tuyên ngôn vì hòa bình” và cũng đã…