Chế “số nổ” và cái Tết khổ

Theo con số của Tổng cục Thống kê đưa ra, nền kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 8,02%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Được biết, con số này cao hơn so với…