Những vở bi, hài kịch mang tên “Đại án” ở VN

Ngày 30/12, blog J.B Nguyễn Hữu Vinh có bài “Những vở bi, hài kịch mang tên “đại án”. Tác giả cho rằng, các “đại án” ở Việt Nam vừa qua là những vở bi, hài kịch của xã hội Việt…