Dung túng, tạo tiền lệ cho tham nhũng

Link Youtube: https://youtu.be/12J2Ib4NKes   Ngày 22/8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt có bài về việc không truy tố tội nhận hối lộ của ông Chu Ngọc Anh, cho đó là “Dung túng cho tham nhũng”.   Bài…