Trịnh Bá Tư – căm hận ngút trời

Link Video: https://youtu.be/EEheVPVuFUY Theo thông tin từ gia đình tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư, tình hình hiện nay của anh đang rất đáng lo ngại. Từ sau ngày 20/9/2022 đến nay, gia đình không nhận được bất kỳ…
Trinh Ba Tu – endless hate

According to information from the family of prisoner of conscience Trinh Ba Tu, his current situation is very worrying. Since September 20, 2022, his family has not received any information about his condition. The prison authorities cut off his right…
Bất khuất Cấn Thị Thêu

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=pSkUBb1Yu2c “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang san, cởi ách nô lệ chứ tôi không chịu khom lưng làm tì…
Tiến lên CNXH – Đảng đày đọa nhân dân

Thăm ông Trương Duy Nhất ở Trại T16, luật sư Ngô Ngọc Trai kể lại tình cảnh giam người như ‘trong lò nóng’ ở Việt Nam qua bài viết trên mục diễn đàn của BBC News Tiếng Việt. Mới đây…