Bão chính trường: Quan này cười nụ quan kia khóc thầm

Link Video: https://youtu.be/_R_gJv-oeEk Năm 2023 sẽ là một năm hạn cho nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Việt Nam. Đến nay, vẫn chưa có Ủy viên Bộ Chính trị nào phải bay ghế, kể từ lúc ông Đinh…