Vật thể lạ ở vùng biển Việt Nam

Một quả ngư lôi có chữ Trung Quốc xuất hiện cách đất liền Việt Nam vài cây số, ngư dân Phú Yên đã kéo nó vào bờ mời các quan chức Việt Nam đến chiêm ngưỡng. Báo chí Việt Nam…