Fanpage của RFA, VOA BBC và Thoibao.de bất ngờ bị đổi tên

Link Video: https://youtu.be/TVf62XoVHmI Sáng ngày 30-10-2021, cả bốn trang Facebook Việt ngữ của các đài lớn như Đài Á Châu Tự Do, VOA Tiếng Việt, BBC News Tiếng Việt và Thoibao.de đều đồng loạt bị đổi tên. Đài Á Châu…