Sài Gòn – trật tự trong hỗn loạn

Link Video: https://youtu.be/wk4xIuR0Gg4 Tháng 4/2017, BBC Tiếng Việt có một bài viết của tác giả Lindsey Galloway với tự đề “Dân Sài Gòn thẳng tính, lương thiện”. Đây là một bài viết nói về cảm nhận của một số người…
Sài Gòn có biến, Nguyễn Văn Nên ra tay thanh trừng hàng loạt?

https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Link Video: https://youtu.be/6lUH-dGSdqM Nếu nói Nguyễn Phú Trọng là ông trùm của ĐCS toàn quốc với quyền lực tối thượng, muốn trảm ai là trảm thì ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nên là vua một cõi với vị…
Sài Gòn có đang ổn không?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=q7XXgBHu7zM Có, đang ổn. Mặc dù đã trải qua 40 ngày hạn chế đi lại, giao thương, và giờ thì bắt đầu 15 ngày gần như phong tỏa. Nói là gần như, vì ngôn ngữ văn bản hành…
Cái tên Sài Gòn chưa bao giờ mất!

Link Video: https://youtu.be/ull62wZsH3E Ngày hai tháng bảy năm 1976, Đô thành Sài Gòn chính thức bị đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo chí Nhà nước, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp chính là người đầu tiên đưa…