Phụ huynh đau đầu trước ngày tựu trường.

Link Youtube: https://youtu.be/9y6ZHzoahiM VOA ngày 7/9 có bài viết về tình trạng của các phụ huynh khi bắt đầu ngày khai trường. Theo đó, VOA nói hiện nhiều phụ huynh lại đang đau đầu vì những khoản đóng góp cho…