Thanh củi tiếp theo có phải là Nguyễn Hoà Bình?

Ngày 29/3, blog Gió Bấc trên RFA Tiếng Việt hình luận “Nguyễn Hòa Bình tự châm  dầu vào lửa đốt mình?” Tác giả nhận xét, những vụ “bắt nóng” cán bộ trung – cao cấp gần đây đã khiến cung…