Báo đảng đầu hàng

 Link Video: https://youtu.be/YfRtVaVoRFE Phóng viên AFP, người đã chụp các bức hình tham tán VN ngủ tại LHQ lên tiếng, giúp toàn dân biết sự thật. Đài tiếng nói Viêt Nam đành phải hạ bài chữa cháy cho quan chức này.…