Bài học nào cho Việt Nam từ câu chuyện Israel – Hamas?

Link Video: https://youtu.be/RNmvFCp3CS0 Ngày 8/11, BBC Tiếng Việt có bài bình luận của tác giả Thục Quyên, với tựa đề “Chuyện Israel – Hamas và bài học cho chính sách “ngoại giao đu dây”’. Theo tác giả, tháng 2/2022, khi…
Liệu Tập Cận Bình sẽ nối gót theo Putin ?

Link Youtube: https://youtu.be/Jmx9mwkElno Báo RFI trích dẫn báo Le Figaro (Pháp) ngày 05/09/2023 bình luận rằng, dưới thời Tập Cận Bình, Trung Quốc trong vòng mười năm đã từ một chế độ độc tài tập thể chuyển sang độc tài cá nhân. …
Ngoại giao Việt Nam luôn dùng tiêu chuẩn kép

Link Video: https://youtu.be/X7ESHvHM53c Ngày 5/5, RFA Tiếng Việt có bài “Vụ đòi Úc rút đồng tiền có cờ vàng: “Việt Nam nên học cách ngoại giao văn minh!””. Theo đó, việc Bộ Ngoại giao Việt Nam đòi Chính phủ Úc…