Vương Đình Mai là ai?

Một nguồn tin nội bộ cho biết: Sau khi Thoibao.de đưa tin về những việc làm sai trái của Bí thư Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung thì cơ quan CSĐT đã tạm thời cấm xuất…